Ông Hồ Tiến Thiệu tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

  Chiều (29/6), Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Lạng Sơn khóa XVII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

  Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu bà Đoàn Thị Hậu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII (nhiệm kỳ 2021-2026) với số phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%.

  Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu đã bầu ông Hồ Tiến Thiệu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu các ông, bà Dương Xuân Huyên, Đoàn Thu Hà và Lương Trọng Quỳnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII.

  Ông Hồ Tiến Thiệu tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

  Ông Hồ Tiến Thiệu tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

  Phát biểu tại kỳ họp, ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khoá XVII bày tỏ mong muốn cùng với các thành viên UBND quyết tâm năng động, sáng tạo thực hiện phát triển kinh tế, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao đời sống, thu nhập của nhân dân, phấn đấu xây dựng Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

  “Tôi mong muốn nhận được sự đồng tâm hiệp lực của các thành viên UBND tỉnh, của lãnh đạo cơ quan ban ngành các cấp, chính quyền địa phương, của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, thống nhất nhận thức, hành động với ý chí và khát vọng vươn lên, không ngừng đổi mới sáng tạo, kiên quyết khắc phục những hạn chế yếu kém, chung tay xây dựng hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân” - ông Hồ Tiến Thiệu nói.

  create

  Duy Thái / VOV.VN

  Nguồn: https://vov.vn/chinh-tri/to-chuc-nhan-su/ong-ho-tien-thieu-tai-dac-cu-chu-tich-ubnd-tinh-lang-son-870037.vov