Gửi clip “nhạy cảm” cho bạn trai quen qua mạng, cô gái bị tống tiền

  Đ.ố.i t.ư.ợ.n.g làm quen với cô gái qua mạng xã hội. Cả hai nhắn tin qua lại một thời gian thì nảy sinh tình cảm. Cô gái nhẹ dạ gửi một số c.l.i.p n.h.ạ.y c.ả.m cho Duy. Thanh niên liền đó n.ảy si.nh ý định tố.n.g ti.ề.n.

  Đối tượng Lã Đức Duy.

  Đối tượng Lã Đức Duy.

   

   

  create

  Nguyễn Lánh / baovephapluat.vn

  Nguồn: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/gui-clip-nhay-cam-cho-ban-trai-quen-qua-mang-co-gai-bi-tong-tien-102746.html