Cách ly lái xe, người giúp việc và bố đẻ của cô gái mắc nCoV ở Hà Nội

    Mẫu bệnh phẩm của những người đã từng tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được lấy và dự kiến có kết quả vào sáng 7/3. […]